Gennep

Hier volgt een opsomming van de werkzaamheden in Gennep zoals die voor 2023 gepland zijn. Het uitvoerend bedrijf informeert de huurders over de start van de werkzaamheden.


Buitenschilderwerk door Elk.:

  • Pater Celiestraat 9 t/m 23, oneven.
  • Kalboerstraat 2 t/m 16, even.


Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.