Directeurbestuurder

Destion is ingericht volgens het zogenaamde tweelagenmodel. In de statuten van de organisatie is vastgelegd dat de corporatie door de directeurbestuurder wordt vertegenwoordigd. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de beste structuur is omdat daarmee op een ondernemende en slagvaardige wijze inhoud kan worden gegeven aan de maatschappelijke onderneming die we willen zijn.

Toezicht

Het bestuur van Destion is in handen van de directeurbestuurder. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het reilen en zeilen van de directeur en de organisatie. De statuten kunt u vinden bij onze documenten en het organisatieschema kunt u vinden bij Organisatiestructuur.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Wilbert Pothoff is als directeurbestuurder verantwoordelijk voor de organisatiestrategie en het daarvoor noodzakelijke beleid én heeft de dagelijkse leiding over de organisatie van Destion. Dat houdt in dat hij zich onder andere bezig houdt met realisatie van de organisatiedoelstellingen, financiering, beleid en resultatenontwikkeling. Hij richt zich daarbij naar het belang van de woningcorporatie.


De procuratieregeling vindt u bij onze documenten. Als directeurbestuurder is Wilbert Pothoff tevens verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving en voor het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van Destion.