Klachtenbeleid

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties

U kunt fraude en zelfverrijking bij woningcorporaties melden bij het landelijk Meldpunt Integriteit Woningcorporaties. Deze klachten kunnen gaan over medewerkers, management, bestuurders en interne toezichthouders. Het Meldpunt neemt ook anonieme meldingen in behandeling. Als het meldpunt vermoedt dat deze partijen strafbare feiten plegen, dan schakelt zij het Openbaar Ministerie in.


Commissie Governancecode Woningcorporaties

Aedes en de VTW hebben een onafhankelijke Commissie ingesteld die, onder meer, tot taak heeft om aan haar voorgelegde klachten te toetsen aan de Governancecode: de Commissie Governancecode Woningcorporaties. Heeft u een klacht over de toepassing van de Governancecode door Destion? Meer informatie over het indienen van een klacht kunt u vinden via: Een klacht indienen bij de Commissie Governancecode | Aedes.