Woonfraude

Wij zetten ons dagelijks in voor een prettige en veilige leefomgeving. Woonfraude kan de leefbaarheid in buurten aantasten en veroorzaakt vaak overlast. Ook ontstaan door woonfraude onnodig lange wachtlijsten voor woningzoekenden. En voor bepaalde illegale onderhuurders bestaat het risico op uitbuiting. 

Heeft u het vermoeden dat iemand in uw wijk zich schuldig maakt aan woonfraude? Laat ons dit dan weten. Anoniem een melding is ook mogelijk via telefoonnummer 088 199 00 00 kies 2. Binnenkort verschijnt hieronder een formulier waarmee u ook anoniem een melding kunt doen.

Wat is woonfraude

Er staan regels in het huurcontract en de algemene voorwaarden over bewoning. Als die regels overtreden worden, dan is dit woonfraude. 
Voorbeelden van woonfraude zijn:

 • Als een huurder zonder toestemming van Destion zijn woning (deels of geheel) doorverhuurt aan iemand anders. Dit geldt ook voor familie en vrienden.
 • Als de woning (ook) voor andere doeleinden dan bewoning wordt gebruikt. Zoals voor opslagruimte, drugsverkoop, wietteelt of prostitutie.
 • Als een woning niet of nauwelijks wordt bewoond.
 • Als gefraudeerd wordt met aangeleverde documenten.
 • Als een woning gebruikt wordt als kantoor of winkel waarvoor Destion geen toestemming heeft gegeven.

Hoe herkent u woonfraude?

 • Er is nooit iemand in de woning te zien.
 • De gordijnen van de woning zijn altijd dicht.
 • De ramen van de woning zijn dichtgeplakt.
 • Er komt een vreemde lucht uit de woning.
 • De brievenbus van de woning is vol of wordt bijna nooit leeggehaald.
 • Er zijn steeds andere mensen in de woning.
 • Opvallend veel camera's in en rond de woning.

Wat doet Destion bij woonfraude?

 • We starten een onderzoek:
  - bij het vermoeden van woonfraude
  - als we een melding van woonfraude ontvangen
 • We delen de gegevens van de fraudeur met de gemeente.
 • We ondernemen actie bij geconstateerde woonfraude. 
  Dit betekent dat een huurder de woning moet verlaten en/of dat Destion een boete oplegt.

Woonfraude melden?

Alleen met uw hulp kunnen wij woonfraude goed aanpakken. Zo zorgen wij samen voor een prettige en veilige buurt.
Woonfraude meldt u door het formulier woonfraude in te vullen : Formulier woonfraude