Urgentie

Als u plotseling een woonprobleem heeft kunt u een urgentieverzoek indienen voor;


- Als gevolg van een medische aandoening, kunt u een medische urgentie aanvragen. Bekijk verderop de voorwaarden voor een medische urgentie.
- Voor uitzonderlijke situaties beschikt Destion over een aantal sociaal pensions voor tijdelijke verhuur.
Meer informatie en de voorwaarden leest u in onze urgentieregeling.Wanneer krijg ik een verhuisadvies op basis van medische urgentie?

Als u plotseling een woonprobleem heeft door gezondheidsproblemen of als gevolg van een medische aandoening, dan kunt u een medische urgentie met een verhuisadvies aanvragen. Bekijk hieronder de voorwaarden voor een medische urgentie.

  • Er is binnen drie maanden andere woonruimte nodig.
  • Er is sprake van gezondheidsproblemen als gevolg van een medische aandoening.
  • De huidige woning is niet geschikt of niet geschikt te maken om het probleem waarin het
    huishouden verkeert, te verhelpen.
  • Er bestaat een relatie tussen het probleem en de huidige huisvestingssituatie en kan alleen of mede worden opgelost door een andere woning.
  • Het probleem is in het werkgebied van de corporatie ontstaan en kan alleen hier worden
    opgelost

Hoe verloopt het traject van medische urgentie en verhuisadvies?

U neemt contact op met een van de relatiemedewerkers van onze afdeling Mens en omgeving. Op basis van uw persoonlijke situatie adviseren ze of u een medische urgentie kunt aanvragen bij uw gemeente (afdeling WMO) Een medewerker van de WMO maakt met u een afspraak over hoe de indicatie tot stand komt: u gaat daar heen of ze komen bij u langs. Hieruit komt een advies. Dit advies varieert van aanpassingen in uw huidige woning tot een verhuisadvies. Wanneer u een medische urgentie met verhuisadvies heeft en u als woningzoekende ingeschreven staat, krijgt u bij Destion de urgentiestatus. De eerstvolgende passende woning wijzen we vervolgens aan u toe.

Hoe verloopt het traject van beschermd thuis?

De zorgorganisatie waarvan u begeleiding ontvangt kan u hiervoor aanmelden. Zij kennen de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen. Een regionale toetsingscommissie koppelt bewoners aan een woningcorporatie.

Kan ik met een medische urgentie of aanmelding beschermd thuis een woning weigeren?

Nee, bij een medische urgentie met verhuisadvies of koppeling beschemd thuis gaat het namelijk om het oplossen van het probleem rond uw woonsituatie en niet om het krijgen van de meest gewenste woning. Weigert u een passend aanbod, dan vervalt het advies en uw medische urgentie of uw koppeling aan ons. U kunt dan wel als iedere andere woningzoekende op het aanbod blijven reageren.