Onze documenten

Activiteitenplan Laatst bijgewerkt
 Activiteitenplan 2014 26-2-2016
 Activiteitenplan 2015 26-2-2016
 Activiteitenplan 2016 13-1-2016
 Activiteitenplan 2017 28-11-2016
 Activiteitenplan 2018 2-2-2018
 Activiteitenplan 2019 28-11-2018
Documenten Laatst bijgewerkt
 Algemene voorwaarden onderhoudswerken 2017 5-5-2017
 Asbestbeleid- en protocol 2017 15-3-2017
 Integrale beoordeling Autoriteit Woningcorporaties 2018 21-2-2019
 Reglement Huurdersraad 13-3-2019
Formulieren Laatst bijgewerkt
 Formulier Burenhinder 26-2-2014
 Formulier Inwoning 12-9-2014
 Formulier Medehuur 26-2-2014
 Formulier Regionale Geschillencommissie 21-2-2014
 Formulier Woningruil 25-3-2016
 Formulier ZAV-aanvraag 20-2-2014
Governance Laatst bijgewerkt
 2019 Prestatieafspraken gemeente Bergen 19-12-2018
 2019 Prestatieafspraken gemeente Gennep 19-12-2018
 2019 Prestatieafspraken gemeente Mook en Middelaar 19-12-2018
 Aanbestedings- en inkoopbeleid 8-1-2019
 Bestuurdersreglement 8-1-2019
 Delegatie- en procuratieschema 8-12-2017
 Governancecode Woningcorporaties 2015 25-6-2015
 Integrale beoordeling Autoriteit Woningcorporaties 2016 19-1-2017
 Integrale beoordeling Autoriteit Woningcorporaties 2017 11-2-2019
 Integrale beoordeling Autoriteit Woningcorporaties 2018 21-2-2019
 Integriteitscode 8-1-2019
 Investeringsstatuut 8-1-2019
 Klokkenluidersregeling 8-1-2019
 Privacyverklaring 14-6-2018
 Reglement Financieel beleid en beheer 8-1-2019
 Reglement Sloop, renovatie, groot en planmatig onderhoud 8-1-2019
 RvC Reglement 8-1-2019
 RvC Rooster van aftreden 8-1-2019
 RvC Toetsings- en toezichtskader 8-1-2019
 RvC Toezichtsvisie 8-1-2019
 Statuten Stichting Destion 10-1-2019
 Treasurystatuut 8-1-2019
Jaarverslag Laatst bijgewerkt
 Jaarverslag 2013 7-7-2016
 Jaarverslag 2014 7-7-2016
 Jaarverslag 2015 14-7-2016
 Jaarverslag 2016 6-7-2017
 Jaarverslag 2017 17-7-2018
 Jaarverslag 2018 1-7-2019
Ondernemingsplan Laatst bijgewerkt
 Ondernemingsplan 2018-2022 8-2-2018
Visitatie Laatst bijgewerkt
 Maatschappelijke visitatie 2011 28-7-2016
 Maatschappelijke visitatie 2016 6-7-2016